Job vacancies

Job vacancies
World Vision Vietnam invites Vietnamese competent candidates for the various positions.
Please download, complete and send the Application Form to job_application@wvi.org.
CLUSTER OFFICER IN DIEN BIEN
Written by Administrator
Friday, 15 March 2013
World Vision International – Vietnam invites Vietnamese competent candidates for the following positions:

1.    DIEN BIEN CLUSTER OFFICER – Design, Monitoring and Evaluation (DME) cum Capacity Building (1 position), work base: Dien Bien province.

2.    DIEN BIEN CLUSTER OFFICER – Education (1 position), work base: Dien Bien province.

Deadline for application: 4 April 2013.

Read more…

 

2 CÁN BỘ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG TẠI ĐIỆN BIÊN
Written by Administrator
Friday, 15 March 2013
Tổ chức Tầm Nhìn Thế Giới cần tuyển CÁN BỘ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG (02 vị trí) làm việc cho Chương trình Phát triển vùng (CTPTV) huyện Điện Biên Đông và Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên.

Hạn nộp hồ sơ: 30 tháng 03 năm 2013.

Read more…

 

CHILD HEALTH NOW (CHN) PROJECT MANAGER IN HANOI
Written by Administrator
Friday, 15 March 2013
World Vision International – Vietnam (WVV) invites Vietnamese competent candidates for the following position: CHILD HEALTH NOW (CHN) PROJECT MANAGER, work base: Hanoi.

Deadline for application: 24 March 2013.

Read more…

 

VICTIM PROTECTION PILLAR COORDINATOR – ETIP PROGRAM IN HANOI
Written by Administrator
Thursday, 14 March 2013
World Vision International – Vietnam (WVV) invites Vietnamese competent candidates for the following position: VICTIM PROTECTION PILLAR COORDINATOR – ETIP PROGRAM, work base: Hanoi.

Deadline for application: 7 April 2013. (The deadline might be shortened if suitable candidates are identified.)

Read more…

 

DEVELOPMENT FACILITATORS IN HO CHI MINH CITY
Written by Administrator
Thursday, 14 March 2013
World Vision Vietnam (WVV) invites competent Vietnamese candidates for 2 positions of Development Facilitator, based in Binh Chanh District and District 4, Ho Chi Minh city.

Deadline for application: 31 March 2013.

Read more…

 

CHILD PROTECTION PROJECT OFFICER IN YEN BAI
Written by Administrator
Tuesday, 12 March 2013
World Vision Vietnam (WVV) invites competent Vietnamese candidates for the position Child Protection Project Officer, based in Yen Binh district, Yen Bai province

Deadline for application: 25 March 2013.

Read more…

 

ADP MANAGER IN THANH HOA
Written by Administrator
Monday, 11 March 2013
World Vision International – Vietnam (WVV) invites Vietnamese competent candidates for the following position: MANAGER working for the Area Development Program (ADP) in Quan Hoa district, Thanh Hoa province.

Deadline for application: 5 April 2013.

Read more…

 

2 DEVELOPMENT FACILITATORS IN BINH THUAN
Written by Administrator
Monday, 04 March 2013
World Vision Vietnam (WVV) invites competent Vietnamese candidates for 2 positions of Development Facilitator, based in Ham Thuan Bac District, Binh Thuan Province.

Deadline for application: 15 March 2013.

Read more…

 

MICRO FINANCE OPERATION MANAGER IN HANOI
Written by Administrator
Monday, 04 March 2013
World Vision International – Vietnam (WVV) invites Vietnamese competent candidates to apply for for the position: MICRO FINANCE OPERATION MANAGER (QUẢN LÝ VẬN HÀNH BAN TÀI CHÍNH VI MÔ), work base: Hanoi.

Deadline for application: 18  March  2013.

Read more…

 

NATIONAL CONSULTANT FOR END TRAFFICKING IN PERSONS (ETIP) PROGRAM
Written by Administrator
Thursday, 28 February 2013
World Vision International – Vietnam (WVV) invites Vietnamese competent candidates for the following position: NATIONAL CONSULTANT FOR END TRAFFICKING IN PERSONS (ETIP) PROGRAM.

Deadline for application: 17 March 2013.
The deadline could be shortened if suitable candidates are identified.

Read more…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *