Liên hệ

World Vision Việt Nam

Địa chỉ: 14-16 Hàm Long, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội

Số điện thoại: +84 98 678 0697

Email: worldvision.organization.vn@gmail.com